Press

NL

Wanneer?

Dag van de Dans vindt jaarlijks plaats op de zaterdag voor International Dance Day.
De vijfde editie van Dag van de Dans vindt plaats op zaterdag 25 april 2020


Pers & programma 2020

Download de persmap begin maart 2020.


Logo en campagnebeeld 2020

Download het logo van Dag van de Dans 2020.  
Download het campagnebeeld van Dag van de Dans 2020.  


Communicatiepartners  

De Vlaamse Gemeenschap, UIT in Vlaanderen/Publiq, Prospekta, visit.brussels, agenda.brussels, Danspunt, Kunstenpunt, Forum voor Amateurkunsten, DKO, Contredanse, oKo, RAB / BKO, cfwb, VGC, VVC, FARO, Het Firmament, Muntpunt, Podiumkunsten.be, Flanders DC, Fameus, Rekto:Verso, Metro, Feest van de Folk, Cultuurconnect, Lasso, Klasse

FR

Quand?

La Journée de la danse a lieu chaque année le samedi précédant la Journée Internationale de la Danse.
La cinqième édition aura lieu le samedi 25 avril 2020.


Presse et programme 2020

Téléchargez le dossier de presse debut Mars 2020.


Logo & image de la campagne 2020

Téléchargez le logo de Dag van de Dans 2020.
Téléchargez l'image de la campagne.


Partenaires de communication

De Vlaamse Gemeenschap, UIT in Vlaanderen/Publiq, Prospekta, visit.brussels, agenda.brussels, Danspunt, Kunstenpunt, Forum voor Amateurkunsten, DKO, Contredanse, oKo, RAB / BKO, cfwb, VGC, VVC, FARO, Het Firmament, Muntpunt, Podiumkunsten.be, Flanders DC, Fameus, Rekto:Verso, Metro, Feest van de Folk, Cultuurconnect, Lasso, Klasse

EN

When?

Day of Dance takes place anually on the Saturday before International Day of Dance.
The 5th edition will take place on Saturday april 25th 2020.


Press & programme 2020

Download the press file at the beginning of March 2020.


Logo & campaign image 2020 

Download the logo of Dag van de Dans 2020
Download the 2020 campaign image.  

 


Communication partners 2020

De Vlaamse Gemeenschap, UIT in Vlaanderen/Publiq, Prospekta, visit.brussels, agenda.brussels, Danspunt, Kunstenpunt, Forum voor Amateurkunsten, DKO, Contredanse, oKo, RAB / BKO, cfwb, VGC, VVC, FARO, Het Firmament, Muntpunt, Podiumkunsten.be, Flanders DC, Fameus, Rekto:Verso, Metro, Feest van de Folk, Cultuurconnect, Lasso, Klasse