Dag van de Dans 2019

NL

Mis niets van de 4de editie van Dag van de Dans op zaterdag 27 april 2019!

Dag van de Dans 2019 schiet uit de startblokken. Wij zetten met veel enthousiasme ook dit jaar onze schouders onder de, ondertussen, vierde editie van de Dag van de Dans die plaatsvindt op zaterdag 27 april 2019 in heel Vlaanderen en Brussel. Ook dit jaar willen we een breed publiek laten proeven van (hedendaagse) dans. Voor ieder wat wils: workshops, open repetities, try-outs, dansfilms, dans in musea en de publieke ruimte, voorstellingen en feestjes. Dans, kijk, geniet, proef en doe mee! Maak deel uit van het programma of ontdek de dag zelf de vele activiteiten bij jou in de buurt. 

Bekijk het programma van Dag van de Dans 2019 en zet deze 4de editie in je agenda.


Call for projects

Een oproep aan dansgezelschappen, dansers, choreografen, cultuurcentra, kunstencentra, gemeenschapscentra, werkplaatsen, stadstheaters, schouwburgen, maar ook aan filmzalen en musea: doe mee aan Dag van de Dans 2020 en maak er samen met ons opnieuw een succesvolle editie van! Deadline om je aan te melden is 31 januari 2020. Volgend jaar bestaat Dag van de Dans 5 jaar. Voor deze feestelijke editie richten we ons net iets meer dan vorige edities op een jong publiek!


Terugblikken op een succesvolle Dag van de Dans 2018 

Dag van de Dans 2018 zit erop! We blikken terug op een zeer geslaagde editie: 89 organisaties (schouwburgen, musea, filmzalen, werkplaatsen, kunstencentra en culturele centra en gezelschappen) sloegen de handen in elkaar voor 105 verschillende activiteiten in heel Vlaanderen en Brussel. Maar liefst 900 choreografen en dansers (professioneel en amateur) gaven het beste van zichzelf. Met ongeveer 20 000 bezoekers was dit de meest bezochte editie ooit!  Benieuwd naar Dag van de Dans 2018? Download hier enkele sfeerbeelden.

FR

Participez à la 4ième édition de la Journée de la Danse samedi le 27 avril 2019!

La Journée de la Danse est une célébration de la danse dans toute la Flandre et à Bruxelles. Lors de la quatrième édition, le samedi 27 avril 2019, tout le monde peut profiter des spectacles, des try-outs, des répétitions publiques, des projections de films et autres dans des salles de toutes tailles, ainsi qu'en plein air. Venez voir par vous-même tout ce que l'art de la danse contemporaine a à offrir dans votre région!

Consultez le programme de la Journée de la Danse 2019 et mettez cette 4ième édition dans votre agenda.


Call for projects

Un appel aux compagnies de danse, aux danseurs, aux chorégraphes, aux centres culturels, aux centres d'art, aux centres communautaires, aux lieux de travail, aux théâtres de ville, aux théâtres, mais aussi aux cinémas et aux musées : participez à La Journée de la Danse 2020 et faites-en une édition réussie avec nous! La dernière limite d'inscription est le 31 janvier 2020. L'année prochaine, La Journée de la Danse aura 5 ans. On consacre cette édition festive un peu plus que les éditions précédentes à un public jeune!


Une rétrospective de la Journée de la Danse 2018

La Journée de la Danse 2018 était un grand succès. Une rétrospective de la Journée de la Danse 2018? Telechargez ici quelques belles images.

 

EN

Don’t miss the 4th edition of Day of Dance on Saturday the 27th of April 2019​!

Day of Dance is a celebration of dance all over Flanders and Brussels. On the fourth edition on Saturday April 27th 2019 young and old can enjoy shows, workshops, open rehearsals, film screenings, dance battles and the like in venues large and small as well as out in the open air. Come see for yourself just what the art of contemporary dance has to offer in your area!

Check out the program of Day of Dance 2019 and put this 4th edition in your agenda.


Call for projects

A call for dance companies, dancers, choreographers, cultural centres, art centres, community centres, workplaces, city theaters, playhouses but also movie theatres and museums: join Day of Dance 2020 and help us create another successful edition! The deadline to sign up is the 31st of january 2020. Next year, Day of Dance celebrates its 5th anniversary. For this festive edition, we will be focussing a little more on a young audience than in the previous editions!


Looking back on Day of Dance 2018

The 2018 edition of Day of the Dance was a succesful one. Here you can download some nice images