Dag van de Dans 2019

NL

Doe mee aan de 6e editie van Dag van de Dans
Zaterdag 24 april 2021

Doe mee aan de 6e editie van Dag van de Dans op zaterdag 24 april 2021. Presentatieplekken, gezelschappen, dansers, choreografen, kunstenaars, musea, filmzalen, (dans)scholen en andere organisaties kunnen zich vanaf nu aanmelden voor Dag van de Dans 2021. Organiseer een activiteit op zaterdag 24 april 2021 en maak deel uit van het programma van onze 6e editie. Aanmelden kan t/m 1 maart 2021. Stuur een mail met meer informatie over je activiteit naar contact@dagvandedans.be. Zonder de vele deelnemers zou er geen Dag van de Dans zijn. Merci! We maken er in 2021 samen opnieuw een dansfeest van. 


Regionale overlegmomenten 
Brainstorm mee over Dag van de Dans 2021

Brussel: 11.01.2021, 14h - 15h30, Ultima Vez
Vlaams Brabant & Limburg: 13.01.2021, 10h - 11h30, STUK - Huis voor dans, beeld & geluid (Verbeeckzaal)
Antwerpen: 18.01.2021, 14h - 15h30, deSingel (Blauwe Foyer)
Oost- en West-Vlaanderen: 20.01.2021, 10h - 11h30, Vooruit

 

FR

Participez à la 6ème édition de la Journée de la Danse, samedi 24 avril 2021

Le samedi 24 avril 2021, participez à la 6ème édition de la Journée de la Danse. Compagnies, danseurs, chorégraphes, artistes, musées, cinémas, écoles (de danse) et autres organisations peuvent désormais déposer leur candidature pour la Journée de la Danse 2021. Organisez une activité le samedi 24 avril 2021 et faites partie du programme de notre 6ème édition. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 15 mars 2021. Envoyez-nous un mail avec les détails de votre activité à l’adresse contact@dagvandedans.be. Sans les nombreux participants, il n'y aurait pas de Journée de la Danse. Merci! En 2021, nous célèbrerons à nouveau la fête de la danse ensemble.


Concertation régionale
Faites un brainstorming avec nous sur la Journée de la danse 2021

Bruxelles: 11.01.2021, 14h - 15h30, Ultima Vez
Brabant Flamand & Limbourg: 13.01.2021, 10h - 11h30, STUK - Huis voor dans, beeld & geluid (Verbeeckzaal)
Anvers: 18.01.2021, 14h - 15h30, deSingel (Blauwe Foyer)
Flandre-Orientale et Flandre-Occidentale: 20.01.2021, 10h - 11h30, Vooruit 

 

EN

Join the 6th edition of Dance Day
Saturday 24 April 2021

Join the 6th edition of Dance Day on Saturday 24 April 2021. Exhibition spaces, companies, dancers, choreographers, artists, museums, movie theaters, (dance-) schools and other organisations can now register for Dance Day 2021. Organize an activity on Saturday April 24 2021 and be a part of the programme of our 6th edition. Applications are open until 15 March 2021. Send an email with more information about your activity to contact@dagvandedans.be. Without the many participants, there would be no Dance Day. Thank you! Let’s dance together again in 2021.


Local meetings
Brainstorm about Dance Day 2021

Brussels: 11.01.2021, 14h - 15h30, Ultima Vez
Flemish Brabant & Limburg: 13.01.2021, 10h - 11h30, STUK - Huis voor dans, beeld & geluid (Verbeeckzaal)
Antwerp: 18.01.2021, 14h - 15h30, deSingel (Blauwe Foyer)
East- & West-Flanders: 20.01.2021, 10h - 11h30, Vooruit