Dag van de dans zoekt nieuwe coördinator!

KANARIES IN ACTIE ZOEKEN EEN COORDINATOR dag van de dans (M/V/X) – voltijds (80% bespreekbaar)

Kanaries in Actie vzw heeft als missie dans meer bekend en bemind te maken. Daarom wordt elk jaar de laatste zaterdag van april het publieksevent Dag van de Dans georganiseerd én in aanloop verschillende verdiepende activiteiten (inspiratiedag, lokale overlegmomenten, Hit the Stage).

Kanaries in Actie is een ledenorganisatie: verschillende gezelschappen, producenten, theaters en instituten, actief in het dansveld in Vlaanderen en Brussel, zetten hun schouders onder het initiatief om samen te bouwen aan een breder draagvlak voor dans, een breder publiek en een geconnecteerd dansveld.

Wat houdt de functie in?

De leden van Kanaries in Actie zoeken een coördinator die een toekomstvisie ontwikkelt om de missie en de doelstellingen te realiseren. Je hebt een stimulerende en verbindende rol, een ware bruggenbouwer:

 • Je staat in contact met de verschillende spelers in het dansveld (leden van de vzw, choreografen, dansers, programmatoren, communicatiemedewerkers etc.). Met hun input ga je aan de slag om het uitgestippelde beleid voor 2023-2025 invulling te geven én het beleid voor de jaren erna vorm te geven.

 • Je brengt de spelers in het dansveld samen en stimuleert dialoog en overleg op regionaal en landelijk niveau.

 • Daarnaast kan je ook bruggen bouwen met actoren buiten het dansveld om Dag van de Dans meer zichtbaarheid te verlenen.

  De coördinator is de drijvende kracht om de huidige activiteiten, waarvan Dag van de Dans de spil is, in goede banen te leiden:

 • Op basis van de plannen van de spelers in het dansveld verzamel je een kwalitatief programma voor Dag van de Dans. Je bent geen curator, wel een inspirerend aanspreekpunt.

 • Je zet een prikkelende en toegankelijke overkoepelende communicatiecampagne op, en doet o.a. beroep op freelancers voor de uitvoering (vormgeving, videast, fotograaf, ...).

 • Je organiseert de praktische zaken zodat de Dag van de Dans vlot verloopt en grote zichtbaarheid kent.

 • Je organiseert de praktische en organisatorische aspecten van de verdiepende activiteiten.

 • Je denkt inhoudelijk na over de invulling van het thema van elke editie van Dag van de Dans

  en stelt daarvoor het juiste team samen (gezicht/ambassadeur, adviseurs, sprekers, ...). De coördinator runt de basis zakelijke aspecten van de vzw :

 • Je hebt een basiskennis i.v.m. loonadministratie.

 • Je staat in voor de begroting en het budgetbeheer.

 • Je verzorgt de administratieve taken (verzekeringen, betalingen, opstellen contracten, ...).

 • Je gaat actief op zoek naar bijkomende financiering.

 • Je rapporteert geregeld aan het bestuursorgaan en de algemene vergadering (en gaat aan de

  slag met de notulen en eventuele statutenwijzigingen).

 

Welk profiel zoeken we?

 • Je combineert een natuurlijke affiniteit met dans, een inhoudelijke visie én organisatorisch vermogen.

 • Je kent het danslandschap van binnen en van buiten, zowel het professionele veld als het amateur circuit.

 • Je hebt sterk ontwikkelde communicatieve vaardigheden en een basis zakelijke kennis.

 • Je omschrijft jezelf als een verbindend persoon, die graag netwerkt.

 • Je werkt nomadisch: je kan terecht op de kantoren van verschillende leden: Ultima Vez

  (Brussel), WPZimmer (Antwerpen), STUK (Leuven), ...

 • Je hebt er plezier in zelfstandig en autonoom te werken aangezien je de enige vaste

  medewerker van de organisatie bent. Tegelijk ben je omringd en gesteund door het bestuur, de leden en partners. Door het nomadisch karakter van je werkomgeving blijf je in contact met de dansorganisaties en voel je wat er ‘leeft’ en kan je steeds feedback krijgen.

 • Je bent stressbestendig, denkt oplossingsgericht en werkt nauwkeurig.

 • Je bent ondernemend ingesteld en trekt graag aan de kar waar nieuwe opportuniteiten te

  vinden zijn.

 

Wat bieden we aan?

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur (4/5e contract bespreekbaar).

 • Verloning volgens PC304 met conforme anciënniteit.

 • Een veelzijdige functie in een dynamische omgeving.

 • Een breed netwerk van fijne en enthousiaste partners in Vlaanderen en Brussel.

Aarzel niet, stel je kandidaat!

Stuur je motivatiebrief en CV voor 13 februari 2023 naar contact@dagvandedans.be.
Extra informatie kan gevraagd worden aan het bestuur via hetzelfde adres.
De gesprekken vinden plaats in de tweede helft van februari 2023 in Brussel bij Ultima Vez. Idealiter kan je meteen starten, maar de startdatum is bespreekbaar.

De leden van Kanaries in Actie hechten belang aan gelijke kansen en inclusie. De selectie gebeurt op basis van competenties ongeacht leeftijd, gender, origine of functiebeperking.