Generation XIII

Generation XIII – een documentaire podcast
5 dancers * 3 years * 1 school 

Elke drie jaar doen 1000 jonge dansers uit de hele wereld auditie voor PARTS, de school voor hedendaagse dans in Brussel, onder leiding van Anne Teresa De Keersmaeker. Elke drie jaar kunnen maar 40 onder hen starten in de Training Cycle. De documentaire podcast Generation XIII schetst een portret van de generatie die sinds september 2019 aan PARTS studeert, aan de hand van de ervaringen en stemmen van vijf studenten. Via interviews, captaties in de dansstudio’s en dagboekfragmenten, ingesproken in hun mobiele telefoons, volgen we Kia uit Nieuw-Zeeland, Eleni uit Griekenland, Marllon uit Brazilië, Zoé uit Frankrijk en Renátó uit Hongarije voor drie jaar, doorheen hun hele opleiding.

PARTS is een kleine, maar gerenommeerde school voor hedendaagse dans, met erg getalenteerde studenten die wereldwijd gerekruteerd worden. De podcast belooft een inkijk binnen de muren van deze uitzonderlijke plek. Maar bovenal opent Generation XIII de deuren naar het verhaal van een erg diverse groep jonge mensen die van de andere kant van de wereld naar Brussel verhuizen, om er samen de meest intense en vormende jaren van hun leven door te brengen. De vijf protagonisten zijn divers wat betreft hun socio-economische en culturele achtergrond, de landen waar ze vandaan komen, hun eerdere danservaring (van tap over ballroom dancing, twerken tot ballet), persoonlijkheden en ambities. Soms in harmonie, soms in contrast, schetsen hun stemmen een beeld over wat het betekent om te leren, te dansen en te creëren en over wat er gebeurt als een diverse groep jonge mensen van over de hele wereld een gemeenschap vormen in een stad als Brussel. Generation XIII is dus een verhaal over dans, maar vooral ook over jong zijn in deze tijd, over nieuwe banden smeden ver weg van huis, worstelen met culturele en sociale verschillen, over keihard werken, heimwee, groeien en plezier maken.

Sinds maart 2020 is de huidige studentengroep helaas ook de Corona-generatie. Meer dan ooit voorzien, functioneert Generation XIII zo ook als een tijdscapsule die deze buitengewone jaren chroniqueert.   

Elke Episode van de serie vat een semester aan PARTS in ongeveer 45 minuten; zes in totaal. De proloog bestaat uit vijf korte portretten (15 minuten) met de achtergrondverhalen van de hoofdrolspelers. De podcast wordt volledig gedragen door de stemmen van de studenten, doorweven met de typische geluiden en overvloedige muziek die weerklinken in de studio's en gangen van een dansschool.

Beluister de podcasts! 
https://generationxiii.buzzsprout.com/?fbclid=IwAR2GH4TyT2JedrmoAxtBz0GVdisrM8s44Li7r52YeboSdWVR0MSvHkglKSY

Facebook page of Generation XIII
https://www.facebook.com/GenerationXIII 

Instagram of Generation XIII
https://www.instagram.com/generationxiii_podcast/


Generation XIII – a documentary podcast
5 dancers * 3 years * 1 school 

Every three years 1000 young dancers from all over the world audition for PARTS, the renowned school for contemporary dance in Brussels, directed by choreographer Anne Teresa De Keersmaeker. Every three years, only 40 are chosen to enter the Training Cycle. The documentary podcast Generation XIII drafts a portrait of the generation that has been studying at PARTS since September 2019, through the experiences and voices of five students. Through interviews and audio-diary entries, we follow Eleni from Greece, Marllon from Brazil, Zoé from France, Renátó from Hungary and Kia from New Zealand, all through their training, until the Summer of 2022.

PARTS is an excellent school whose particularly talented students are recruited worldwide. The podcast promises a view from within the walls of this remarkable place. Generation XIII brings to light the story of young people who leave home, move across the world to a city as vibrant and diverse as Brussels to spend the most intense, formative years of their lives together. The five protagonists differ in terms of their socio-economic and cultural backgrounds, the countries they come from, their previous dance experience (from tap over ballroom dancing, to twerk and ballet), personalities and ambitions. Sometimes in harmony and sometimes in contrast, their voices draw a picture of what it means to learn, to dance and to create and about what happens when a diverse group of young people from all over the world form a community in a city as vibrant and diverse as Brussels. Generation XIII is as much about dance as it is about the thrill and challenges of starting a new life, of learning and working hard, of homesickness, coming to grips with cultural differences, seizing life, forging friendships and having fun.

Halfway into the first school year, the Corona virus entered the stage and claimed a leading role in this story. More than we could have anticipated, Generation XIII thus also became a time capsule that captures these extraordinary times.   

Each Episode of the podcast series will cover a semester at school, six in total (45 minutes on average). The prologue consists of five short portraits with the background stories of the protagonists  (15 minutes on average). The podcast is carried by the voices of the students and  interwoven by the typical sounds and abundant music that resound through the studios and corridors of a dance school.

Listen to the podcasts! 
https://generationxiii.buzzsprout.com/?fbclid=IwAR2GH4TyT2JedrmoAxtBz0GVdisrM8s44Li7r52YeboSdWVR0MSvHkglKSY

Facebook page of Generation XIII
https://www.facebook.com/GenerationXIII 

Instagram of Generation XIII
https://www.instagram.com/generationxiii_podcast/