Inspiratiedag II - Journée d'inspiration II

Foto Sien Verstraeten
Sien Verstraeten

Version française ci-dessous.

NL - Inspiratiedag II (Dag van de Dans) 19.12.2019 Kaaistudio’s

Dag van de Dans organiseert een tweede inspiratiedag op donderdag 19 december 2019 in de Kaaistudio’s (concertstudio). Iedereen (dansers, docenten, choreografen, dansgezelschappen, programmatoren, organisaties, …) is welkom. Diverse thema’s komen aan bod, sprekers delen ervaringen en expertise en er is ruimte om na elk onderwerp met elkaar in gesprek te gaan. Samen bouwen we verder aan meer draagvlak voor dans.  

In 2020 bestaat Dag van de Dans 5 jaar. We zetten de missie van Dag van de Dans nog eens in de verf en kijken vooruit naar toekomstige edities. Hoe kan Dag van de Dans, ontstaan als initiatief van dansgezelschappen in Vlaanderen en Brussel, zich verder blijven ontwikkelen? Voor toekomstige edities (2021, 2022, 2023) wilt Dag van de Dans, via thema's, handvatten bieden aan programmatoren, gezelschappen en organisaties die iets willen organiseren op Dag van de Dans. Deze thema’s zijn: body positivity, jong werk en dans buiten het theater. We nodigen experts uit het veld uit die hun know-how rond dit thema delen en samen met u nadenken over een concrete vertaalslag naar een publiek. 

Programma (onder voorbehoud): 

Welkom vanaf 13u in de Kaaistudio’s. Start programma vanaf 14u. 

Welkomstwoord Dag van de Dans 
14u - Simon Leenknegt (Kunstenpunt),  ‘Landschapstekening: uitdagingen podiumkunsten in a nutshell’
14u30 - Evelyne Coussens, ‘Wat de danser van de beer heeft geleerd’
15u - Zoë Demoustier, Barbara T'Jonck, Oihana Azpillaga (In de Maak), 'Jong makers nodigen uit'
15u30- Evelyne Van hecke (Moving Grounds), 'Startend cultureel ondernemerschap' 

16u - PAUZE

16u15 - Inge Lattre (Platform-k), 'Hoe werkt Platform-k?'
16u45 - An Van den Bergh (Demos), 'Inspiratie en voorbeelden om gelijke participatiekansen te bieden'
17u15 - Karen Joosten (STUK), 'Body Positivity' 
17u45 - Benjamin Vandewalle, Dans in de publieke ruimte
18u15- De Zendelingen doen een oproep 

Einde rond 18u30 met hapje en drankje. Mogelijk om de voorstelling 'Movement Essays' van Anneleen Keppens bij te wonen in de Kaaistudio's om 20u30. Geliever hiervoor zelf te reserveren via: https://kaaitheater.be/nl/agenda/movement-essays-0

Schrijf je in

 

FR - Journée d'inspiration II (la Journée de la Danse) 19.12.2019 Kaaistudios

La Journée de la Danse organise une deuxième journée d'inspiration le jeudi 19 decembre 2019 au Kaaistudios (studio de concert). Tout le monde (danseurs, professeurs, chorégraphes, compagnies de danse, programmeurs, organisations, etc.) est le bienvenu. Différents thèmes seront abordés, les invités partageront expériences et expertises et il y aura la possibilité d’une discussion après chaque sujet. Ensemble, nous continuons à construire un plus large soutien à la danse.

En 2020, la Journée de la Danse aura 5 ans. Nous soulignerons une fois de plus la mission de la Journée de la Danse et nous nous tournerons vers les éditions futures. Comment la Journée de la Danse, créé à l'initiative des compagnies de danse en Flandre et à Bruxelles, peut-elle continuer à se développer? Pour les éditions futures (2021, 2022, 2023), la Journée de la Danse souhaite travailler davantage autour de thèmes et ainsi offrir des outils aux programmeurs, aux entreprises et aux organisations souhaitant organiser quelque chose pour la Journée de la Danse. Les thèmes sont: la positivité du corps, le travail jeune et la danse en dehors du théâtre. Des experts du domaine seront présent pour partager leur savoir-faire sur ces thèmes et pour réfléchir avec vous à une traduction concrète destinée à un public.

Programme (à confirmer):

Bienvenue à partir de 13h aux Kaaistudios. Début du programme à partir de 14h.

Mot d'accueil de la Journée de la Danse
14h - Simon Leenknegt (Kunstenpunt), "Dessin de paysage: les défis pour les arts de la scène en quelques mots"
14h30 - Evelyne Coussens, "Ce que la danseuse a appris de l'ours"
15h - Zoë Demoustier, Barbara T'Jonck, Oihana Azpillaga (In de Maak), "Les jeunes artistes invitent"
15h30 - Evelyne Van Hecke (Moving Grounds), "Débuter l'entrepreneuriat culturel"

16h - PAUSE

16h15 - Inge Lattre (Platform-k), "Comment fonctionne Platform-k?"
16h45 - An Van den Bergh (Démos), "Le travail participatif (stratégies diverses et exemples)"
17h15 - Karen Joosten (STUK), "Positivité corporelle"
17h45 - Benjamin Vandewalle, "Danse dans l'espace public"
18h15 - De Zendelingen font appel 

Fin 18h30. Snack et boisson + représentation 'Movement Essays' de Anneleen Keppens à 20h30 (Kaaistudio's). Commandez vos billets via: https://kaaitheater.be/nl/agenda/movement-essays-0

Inschrijven / Enregistrer